Allmänna regler

Som receptförfattare på baka.se är du skyldig att följa upphovsrättslagen, vilket innebär att du inte får publicera bilder utan upphovsmannens tillåtelse. Du är vidare skyldig att ange källa till de bilder och recept där du ej är upphovsman.

Det är inte tillåtet att publicera, posta eller sprida information eller material som innehåller:

  • Rasistiskt budskap
  • Kränkningar
  • Förtal
  • Barnpornografi
  • Våld
  • Brott, eller uppmaning därtill

eller som på annat sätt kan vara olämpligt eller väcka anstöt.

Det är inte tillåtet att använda baka.se som ett verktyg för att kränka, förtala, smäda, trakassera, hota eller förfölja.

Det är inte tillåtet att använda baka.se som ett verktyg för kommersiell verksamhet såsom att erbjuda att köpa eller sälja varor eller tjänster, skicka enkäter, pyramidspel, kedjebrev och massmail eller direktreklam.

Det är inte tillåtet att överföra filer, virus eller annat som kan skada någon annans dator eller egendom.

Baka.se äger rätten att radera publicerat material samt stänga av användare som inte respekterar de allmänna reglerna. Du kan hjälpa oss genom att flagga sådant du anser vara olämpligt.