Upphovsrätt och nyttjanderätt

På baka.se kan vem som helst publicera recept, kommentarer och annan text- och bildmässigt material. Genom att publicera recept och bilder på baka.se garanterar du att du innehar upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material som du publicerar på baka.se och att du har rätt att upplåta nyttjanderätt till baka.se.  

Nyttjanderätten ger baka.se rätt att kostnadsfritt lagra, visa, publicera och kommersialisera det material som du har sänt inom ramen för baka.se.  

Som avsändare av ett recept betraktas du som upphovsman. Det innebär att du äger rätten att när som helst redigera eller ta bort av dig publicerade recept och bilder.  Som upphovsman till ett recept är du också ansvarig för dess riktighet och sanningsenlighet. Det innebär att baka.se inte kan stå till svars för innehållet i eller kategoriseringen av de recept som publiceras.

I samband med att text och bild publiceras på baka.se genomgår det en granskning av oss. Baka.se förbehåller sig rätten att radera material som strider mot våra allmänna regler. Om vi finner något material tveksamt eller felaktigt kontaktar vi vederbörande upphovman.

Baka.se är inte skyldig att bevara av dig insänt material. För att främja idén om en trovärdig receptdatabank förbehåller sig baka.se rätten att ta bort recept som strider mot våra Allmänna regler.

Baka.se innehåller länkar till externa webbsidor, såsom samarbetspartners.  baka.se har inget ansvar för innehållet på dessa länkade webbsidor.

Om inget annat här har angivits är det inte tillåtet att kopiera, distribuera, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av baka.se.